Werk aan de Winkel

Werk aan de Winkel

Dit project is gestopt. Op het moment zijn er geen geschikte etalages meer beschikbaar van Woningstichting Den Helder

Uitleg van het project en wat er gerealiseerd is

Kunsthal 45 is in de binnenstad van Den Helder gestart met het project “Werk aan de Winkel” in opdracht van en in samenwerking met Woningstichting Den Helder.   In de eerste fase van dit project worden vanaf juli 2016 iedere twee maanden twee etalages gevuld door kunstenaars met een speciaal voor dit project ter plekke gemaakt werk.   Kunstenaars krijgen steeds twee weken de tijd om het kunstwerk te verwezenlijken in de etalages, waarna het nog zes weken te zien blijft. Er zullen steeds twee kunstenaars aan twee etalages werken, waarbij de thema’s wisselen en samenhang hebben met de dan lopende tentoonstelling in Kunsthal 45.   Uitgangspunten voor de in te vullen etalages: Origineel, aantrekkelijk, spannend, onverwacht, interactief, ook ’s avonds mooi, spraakmakend (ook buiten Den Helder), thematisch, passend bij het beeld dat we via Citymarketing (Den Helder Kust de Zee) willen neerzetten.   Te denken valt aan: radio-uitzendingen (onlineradio) vanuit etalages, filmbeelden die reageren op de kijker, (interactieve) lichtinstallaties, perpetuum mobile, performances, oorspronkelijk gebruik van materialen die in Den Helder veel voorhanden zijn. We zoeken naar origineel en boeiend werk, dat uitnodigt tot langer kijken.   Naast de door beeldend kunstenaars ingevulde etalages worden er ook etalages ingevuld door Babs & Sikina met diorama’s. In een latere fases zullen ook instellingen en organisaties mogelijk etalages in (laten) vullen.

 foto’s

Winter 2019

Sanne Boekel in de Bijbelwinkel

Albert van Loon en Bea Peter in de Schoenenreus.

Anja Sijben en Guda Koster vullen onze etalages aan Spoorstraat en Koningstraat.

Anja doet dat met lijntekeningen tegen een verlichte achtergrond, met hier en daar onderdelen in zilver. Wie kijkt hier naar wie?

Guda Koster laat geometrische patronen en heldere kleuren domineren. Figuren duiken in de stof en zorgen voor vervreemding.

17 Februari om 15.30 uur geven beide kunstenaars een toelichting op hun werk in Kunsthal 45. Toegang vrij.

Najaar 2018

Amarentske laat de poppen dansen. Met kleine figuurtjes overal vandaan bouwt ze sprookjesachtige en komische taferelen die niet van stoppen weten.

Joyce Overheul maakte een transparante, bewegende  einder met daarvoor een glanzende zeemijn.

September 2018

One Wall Away. 

Tokio, Chicago, Den Helder. Deze drie steden werden gevangen in de bijzondere foto’s die Jan Theun van Rees in elk van hen maakte. Vooral de vergeten ruimtes krijgen bij hem aandacht.

Zomer 2018, Panorama der Zinnen

Een allesomvattende presentatie over 2 verdiepingen  rond de zintuigen door Frank Bloem met vele medewerkers.
Video, radio, beeldende kunst, voordrachten en presentaties.

John Prop

John Prop liet stripfiguren aanzitten aan een laatste avondmaal met Rob Scholte.

Geertje Tjalma

Geertje Tjalma gaf haar hersenspinsels vorm in zwart-witte grillige figuren.

 

Voorjaar 2018, Water van de zaak


Drie etalages rond hoek Spoorstraat, Koningstraat

Van 4 april tot 4 juni 2018

Kunstenaars: Klaus Boegel (DE/NL),Sonja Karle (DE/NL), Matthijs Muller (NL/DE)

In drie etalages rond de hoek Spoorstraat, Koningstraat wordt inDen Helder in het kader van “werk aan de winkel”, georganiseerd door Kunsthal45, een nieuw kunstproject in etalages getoond.

Drie kunstenaars die vorig jaar gezamenlijk in Wuppertal (Duitsland) aan een tentoonstelling meewerktenhebben nu in Den Helder onder de gezamenlijke titel “water van de zaak” het thema water vanuit verschillende invalshoeken onder de loep genomen.

Klaus Boegel heeft in de voormalige Xenos de symbolische en energetische betekenis van water zichtbaar gemaakt. Zijn installatie toont een haast sacrale opstelling van potten, koperen platen, een tv monitor met daarop zichtbaar de kunstenaar in het zwembad, afgewisseld met echobeelden van een foetus, en daarboven een koperen kegel. Stil, duister en geheimzinnig is de opstelling. De spreuken op kaartjes aan het raam, die ermee zijn verbonden, bespiegelen het thema door de eeuwen heen. Een devotie aan het watermysterie.

Sonja Karle maakte in de voormalige bijbelwinkel een prachtige belle epoque jurk… uit vuilniszakken. De decadente stijl van de jurk tot in detail uitgevoerd in dit recycle-en-wegwerp-materiaal veroorzaakt een confrontatie die tot nadenken dwingt. De onderrand van de jurk, een golvend blauwe plasticmassa, de paraplu die boven de jurk hangt, vervormd tot een kwalachtig wezen, en de wolkenspiegeling die op de achtergrond wordt getoond, ze roepen een verband op met stil, kwetsbaar, leeg en overvol water. De etalage verleidt op het eerste gezicht maar roept bij een tweede blik ook duistere kanten op.

Matthijs Muller toont in de voormalige Schoenenreus een monumentaal kogelrond donker object dat bij nadere beschouwing uit parasolstandaards blijkt te bestaan. Zowel licht als zwaar hangt de kolos in de ruimte. Er gaat een vreemde dreiging vanuit. Het houdt het midden tussen zee-egel, zeemijn, atoommodel en hemellichaam. Zijn die standaards allen gevuld met water? Aan de andere kant van de etalage staat een soort driehoekig puntige sokkel waar bovenop een grote waterfles balanceert. Lichtjes spoelt de vloeistof van links naar rechts. Beweegt de fles door het water of andersom? Een videomonitor toont daarnaast besneeuwde bergtoppen die door een vegende vingerbeweging aan het deinen worden gebracht.

Water lijkt hier inzet van een vreemd spel te zijn, waarvan we de regels nog niet helemaal doorgronden.

Tien jaar stadsvernieuwing

voorjaar 2018

Tien jaar stadsvernieuwing Den Helder gaat niet onopgemerkt voorbij en ook Werk aan de Winkel, cultureel onderdeel van deze vernieuwing tijdens de werkzaamheden, besteedt hier aandacht aan. In het pand Koningstraat 111-113 (voorheen Aktiesport) is een etalage ingericht. Daarin hangen gedichten van de vier staddichters die Den Helder tot nu toe in woorden vingen: Martin van Kralingen, Joop Leibbrand, Jack Beneker en Marja Lely.

Werk aan de Winkel en de Publieke Ruimte

In het kader van de fotoroute is in zes etalages in de binnenstad een deel van de expositie Publiek Ruimte te zien. Jan Theun van Rees stelde een expositie samen van 10 fotografen die op straat werken. In het voormalige Vloed, Bijbelwinkel en fotograaf Oud aan de  Koningstraat, ANWB en Schoenenreus aan de Spoorstraat en Dixons aan de Keizerstraat ziet u werk van Jaap van der Breukel en Hans van der Meer.

Ook de etalages ademen deze zomer het Zout en de Zee.

Katrine van Klaveren vormt aan de Spoorstraat 60 een droomwereld van gevonden objecten. Het winkelend publiek kan voorwerpen doneren, in de ware Jutterstraditie. Een werk dat dus alleen deze zomer in Den Helder kan ontstaan.

In de Keizerstraat 3 zal de in Taiwan geboren YiLing de getijden oproepen, door middel van beeld en geluid. Ze zal na het opstellen nog verschillende keren performances geven om het werk tot leven te wekken. Volg daarvoor de website en onze Facebook pagina!

Fotowerkgroep Den Helder toont in het voormalige Bruna pand hoek Spoorstraat/ Breewaterstraat werk van leden over Den Helder, haar haven en haar bewoners.

Fort Kijkduin, Stelling Den Helder en de Helderse Visserij vullen samen de etalage op de hoek Spoorstraat/ Prinsenstraat. Met onder meer levende vissen wordt het (nautisch) verleden, het heden en de toekomst van onze havenstad geïllustreerd.

Ook Triade zal in de binnenstad tonen tot wat dit Huis van de Kunsten in staat is.

Werk aan de winkel, voorjaar 2017

Prachtige etalages zagen we de afgelopen maanden. Yarre Stooker en Elsbeth Cochius gingen aan d slag met het thema fundament. Ze maakten zeer divers etalages, met  werk dat alleen op die bewuste plek in Den Helder tot stand had kunnen komen. Daarna volgden Jan Theun van Rees en Jacqueline Kooter met expansie.

Elsbeth Cochius maakte heel grote linosnedes op zacht papier, met herkenbare en abstractere elementen uit onze stad. De torens, de dijk, de schepen, de gebouwen: het werd in een prachtige presentatie samengebracht. De verlichting in vier kleuren stond voor de elementen.

Yarre Stooker nam de afmetingen van zijn lichaam en ‘mat’ daarmee de ruimte van het pand waar hij werkte op. Silhouetten namen zijn plaats in en verbonden de ruimte. Filmbeelden van het helderse orgel maakte het geheel af.

In The Sky is the Limit van Jacqueline Kooter stonden mensen op de grens van heden en toekomst, aarzelend of ze de stap zouden zetten. Een etalage met gelaagdheid in zwart wit, die bleef boeien en al van ver de aandacht trok.

Fotograaf Jan Theun van Rees liet in de installatie Het Kabinet een meubelstuk uit zijn jeugd in origineel en in kopie op verschillende wijzen terugkomen. Heden en verleden lagen over elkaar heen in twee en drie dimensies. Een persoonlijk werk.

Werk aan de Winkel, presentaties Januari

De derde periode van “Werk aan de Winkel”, Hoogtij, loopt alweer bijna ten einde. Nog tot eind januari kunt u genieten van de etalages die onder auspiciën van Kunsthal 45 worden ingericht door verschillende kunstenaars. Dit alles in opdracht van Woningstichting Den Helder, om ons stadshart te helpen verfraaien en lege ruimtes een betekenisvolle invulling te geven.

Zaterdag 21 januari krijgen bezoekers aan de binnenstad de unieke gelegenheid om de door kunstenaars ingevulde etalages te bezoeken. Om 14.30 uur licht Loes Groothuis haar werk de ‘Tempel van de Onverwoestbare Druppel’ toe. Het werk bevindt zich in de Keizerstraat 3.

Loes Groothuis bouwt een eigen wereld, zij noemt dit de ‘Persephonevallei’. Midden in deze vallei staat de ‘Tempel van de Onverwoestbare Druppel’. Deze tempel is een reconstructie van een in vroeger tijden echt bestaande tempel die Groothuis zich herinnert uit een eerder leven. De schilderingen in de tempel verbeelden een scheppingsverhaal: een groot zwevend hart waar een gouden substantie uitstroomt, de ‘Onverwoestbare Druppel’, die vogels en planten tot leven lijkt te wekken. In haar werk vervlecht Groothuis Christelijke symbolen, Boeddhistische patronen en persoonlijke symboliek met elkaar.

Om 14.45 uur wordt er een toelichting gegeven bij de Vissenetalage van Z25.org, die zich bevindt aan de Spoorstraat 3. U kunt uw zelf samengestelde vis ook toevoegen aan het werk, via uw smartphone.

Om 15.00 uur danst Marjan Raar haar choreografie ‘Hoogtij’ aan de Spoorstraat 60. Hoogtij is een solo performance/dans presentatie van ongeveer 20 minuten. Marjan
heeft sinds December 2016 de leegstaande winkel veranderd in een plek waar zij haar
voorstelling Hoogtij repeteerde en uitvoert.
Hoogtij vertelt in dans en beweging over golven, warm zonlicht en winterse kou, donker en licht, eenzaamheid, schoonheid, kracht en rituelen. Een sereen decor van kledingstukken die in de ruimte zweven, licht, geluid en video beelden ondersteunen haar en helpen de atmosfeer te creëren waarin de dans /performance wordt gespeeld. Marjan als danser/performer zal in de ruimte moet roeien met de riemen die er zijn. Weg van het toneel en theater met al zijn mogelijkheden en hulptroepen, en weg uit de comfort zone.

Muziek Tanya Tagaq, Klaus Nomi, Blondie

Om 16.00 uur sluiten we de middag af in Kunsthal 45 met een drankje, waar nagepraat kan worden met elkaar en de kunstenaars over dit project.

Werk aan de Winkel, update oktober

Marjan Raar, danser/choreograaf en Loes Groothuis Beeldend kunstenaar, zijn begonnen in hun etalages. Marjan Raar werkt aan de productie Hoogtij met film, dans en collega’s. Loes Groothuis bouwt aan een drie dimensionale, getekende antiek tempel, ook onder het thema Hoogtij. Half december gaan de jongens van Z25.org aan het werk in het pand waar voorheen sSisters zat aan de Spoorstraat.  Bezoekers van de binnenstad kunne zelf vissen maken voor d etalage, met behulp van hun smartphone. Ook zo benieuwd? Kijk op d FB pagina Werk aan de Winkel voor updates en foto’s.

 foto’s

Werk aan de Winkel, update oktober

Margo van der Pool en Marja Lely zijn begonnen in hun etalages. Marja heeft de Afsluitdijk en watersnood als onderwerp, Margo werkt met strandvondsten. Beiden onder het thema Vloed. Tot half oktober zullen zijn hun installaties opbouwen, waarna deze nog tot eind november te zien zijn in de binnenstad. Een derde etalage wordt nog gezocht om te worden ingericht door Z25 met een interactief werk. Kijk op d FB pagina Werk aan de Winkel voor updates en foto’s.

Werk aan de winkel, update augustus

Marcella Kuiper, Cellavie, heeft de etalage Spoorstraat 60 ingevuld met het thema Onder Water. Ook Niels Broszat werkt met dit thema, zijn werk zal te zien zijn in het pand Keizerstraat 3. Beide kunstenaars tonen hun werk gedurende augustus en september. Marja Lely en Margo van der Pool nemen dan in oktober het stokje over en werken met het thema Vloed. In december en januari werkt Marjan Raar aan het thema Hoogtij door middel van dans. Over de overige indeling wordt nog besloten.