Wat komt

Wat komt

Programmering Kunsthal 45

Let op: de openingstijden van donderdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur zijn alleen van toepassing tijdens de lopende manifestaties. Daarbuiten is Kunsthal 45 gesloten.

Neem voor een afspraak buiten de tijden contact op met info@kunsthal45.nl

2022

Kunstvierdaagsen in de Koningstraat

Het plan was om half 2022 te verhuizen naar de kelder onder de voormalige V&D in Den Helder. Door omstandigheden (aanlevering en schaarste bouwmaterialen) laat de geplande verhuizing wat langer op zich wachten. Ingezet wordt nu op nazomer 2023. Tot aan de verhuizing kunnen grote, langlopende exposities niet georganiseerd worden. Rond het gebouw aan de Koningstraat wordt druk gewerkt aan stadsvernieuwing.

We hebben daarom gekozen voor maandelijkse Kunstvierdaagsen om de tijd tot de verhuizing te overbruggen. Deze projecten vinden steeds op vier dagen plaats aan het eind van de maand met een afsluitende presentatie/manifestatie. Ze zullen door verschillende groepen kunstenaars gerealiseerd worden.De Kunstvierdaagsen staan in het thema van verhuizing. Informatie voor kunstenaars op de wat is pagina onder open call. De projecten nemen iedere maand een stukje meer van Kunsthal 45 in beslag.

Programma en Kunstvierdaagsen (K4D)

K4D: 24, 25, 26 en 27 november: Echange des animaux, een project van Marike Hoekstra, Helen Abma en Anna Rudolf.

2023

K4D: 26, 27, 28 en 29 januari: Tussenruimte, Liesje van den Berk en Marleen Kappe.

Dit is tevens de laatste Kunstvierdaagse. Er is geen plaats meer over in Kunsthal 45. Let op de mededelingen op de website en de nieuwsbrief over ons spannende vervolg.