Zij dragen hun steentje bij

Zij dragen hun steentje bij

Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen

Scholen aan Zee nam een cultureel abonnement

Gemeente Den Helder

Wilms Den Helder b.v.

Jongewaard Heemskerk NVM makelaars

VSB Fonds

Prins Bernhard Cultuurfonds

Rabobank Kop van Noord Holland

Stichting Zabawas

Koninklijke NV Texels Eigen Stoomboot Onderneming

Algemene basisschool Comenius uit Den helder nam een
cultureel abonnement