Over ons

Over ons

Stichting informatie

Gegevens Stichting Kunsthal 45 conform wettelijke ANBI vereiste

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld

Kunsthal 45

Fiscaal nummer

Fiscaal nr. / ANBI 819642228

Postadres van de stichting

Lauwerszeestraat 84, 1784 BD, Den Helder

Beschrijving van de doelstelling van de stichting

Beeldende kunst heeft een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. Door het kennisnemen van kunst kunnen mensen verrast worden, de wereld met andere ogen zien, creatiever denken over de samenleving.
Kunsthal 45  wil professionele beeldende kunst en het brede publiek in Den Helder meer met elkaar in contact brengen, waarbij de kwaliteit van de kunst voorop staat.

Het werk dat de stichting uitvoert

Om onze doelen te bewerkstelligen willen wij een hoogwaardige tentoonstellingsruimte open houden; aandacht geven aan erkende en opkomende beeldende kunst in Den Helder, de regio en Nederland, en ook af en toe de blik over de grens richten; een ontmoetingsplaats zijn voor kunstenaars en publiek; tentoonstellingen maken met steeds wisselende curatoren; samenwerken met instanties op beeldende kunstgebied in Den Helder en de regio.
Voor realisering daarvan trekt zij per tentoonstelling een curator aan, en doet zij een beroep op sponsors, fondsen en vrijwilligers.
Een brede programmering trekt publiek uit Den Helder en van daarbuiten en is met name in de zomermaanden aantrekkelijk voor toeristen.

De manier waarop de stichting geld werft

Sponsoring, crowdfunding, donaties en projectsubsidies zijn de voornaamste bronnen van inkomsten.

Beheer van het vermogen van de stichting

Er is geen vermogen.

Samenstelling van het bestuur

Voorzitter: Linda Rose Smit
Secretaris: Marja Lely
Penningmeester: Victor Roggeveen
Bestuurslid: Jack. W. Beneker
Bestuurslid: Margo van der Pool
Bestuurslid: Naomi Aardema
Bestuurslid: Sjaak Kooij

Curatoren

Co van Gasteren
Sjaak Kooij
Jan Theun van Rees

Adviseur

Emo Verkerk

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en medewerkers van Kunsthal 45 werken op vrijwillige basis zonder beloning.

Activiteiten

Exposities, lezingen, workshops, ontmoetingen vindt u op deze website. Momenteel wordt geƫxposeerd in een tentoonstellingsruimte aan de Spoorstraat 128, 1781JJ Den Helder. Deze is ons beschikbaar gesteld door Woningstichting Den Helder in afwachting van de nieuwe ruimte in de Beatrixstraat.