Anbi informatie

Anbi informatie

Stichting informatie

Gegevens Stichting Kunsthal 45 conform wettelijke ANBI vereiste

Naam van de instelling zoals in de statuten vermeld

Kunsthal 45

Rekeningnummer: NL09RABO 0154072753

Fiscaal nummer

Fiscaal nr. / ANBI 819642228

Beleidsplan

Beleidsplan 2014

Beleidsplan maart 2020 KUNSTHAL 45 Kunst in de Kop

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2022

Financiƫle verslagen

Financieel overzicht 2020

Financieel overzicht 2021

Financieel overzicht 2022